Disebagian hartamu, ada hak orang lain😇

Sebagaimana diceritakan oleh seorang sahabat yaitu  Abu Dzarr ia berkata; Aku tiba di dekat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika beliau sedang duduk di bawah naungan Ka’bah. Ketika beliau melihatku, beliau bersabda: “Demi Tuhannya Ka’bah, mereka itu adalah orang-orang yang merugi.” Lalu kudekati beliau, seraya aku duduk dan bertanya kepada beliau, “Wahai Rasulullah, siapakah mereka?” beliau menjawab: “Mereka adalah orang-orang memiliki harta …